Logo Durf te participeren van de RIBW ZWWF

Trainingen en contactgroepen

Durfteparticiperen.nl biedt een breed aanbod aan cursussen, trainingen en activiteiten. De meeste cursussen, trainingen en activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, een aantal is uitsluitend bedoeld voor cliënten van de RIBW.
Aanmelden voor een van de cursussen, trainingen of activiteiten kan via deze website. 

Filter de zoekresultaten

Filter op locatie:

  • Waterland (2)

  • West Friesland (4)

  • Zaanstreek (3)

Filter op doel:

  • Herstel(7)

  • Herstel en participatie(1)

  • Lotgenotengroep voor familieleden en andere betrokkenen(1)

Zoek in 9 Trainingen

Vriendschap in beweging

Wil jij graag je vaardigheden voor het aangaan en onderhouden van vriendschappen vergroten? Dan is deze cursus vast iets voor jou!


Vriendschap in beweging is een inspirerende cursus voor mensen die zich (weer) een weg willen banen naar vriendschap. Steeds meer mensen ervaren in deze tijd gevoelens van afzondering en eenzaamheid. Dit geldt voor veel ouderen, voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces en het gaat vaak ook op voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. In deze laagdrempelige cursus ga jij je bezighouden met het beeld dat jij hebt van vriendschap. Je leert genuanceerder kijken naar menselijke relaties en inventariseren in je huidige sociale contacten. Door bewust na te denken over dit onderwerp en daarover in gesprek te gaan met anderen, krijg je handvatten aangereikt waardoor je doeltreffender en zelfbewuster je eigen rol als vriend of vriendin kunt innemen. De cursus wordt begeleid door 2 ervaringswerkers die werkzaam zijn bij één van de volgende organisaties: GGZ-NHN, RCO ‘de Hoofdzaak’ en RIBW/ZWWF. De volledige informatie over deze cursus kun je vinden op de volgende website: link


Bij 8 deelnemers gaat de cursus van start.

Voorafgaand aan de cursus wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst.

Deelnemers die 80% aanwezig geweest zijn ontvangen een certificaat. Er zijn geen kosten aan verbonden en aan het einde van de cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Praktische informatie

nog nader te bepalen
10:00 tot 12:00 uur
10 bijeenkomsten

Locatie:

GGZ NHN - Hoorn
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn

Meer informatie

Stuur een mail naar:
Bureau Herstel - bureauherstel@ribwzwwf.nl

Direct aanmelden

Dhr.    Mevr.   

Gegevens contactpersoon of begeleider (indien van toepassing):

Wat is uw motivatie om deel te nemen aan de activiteit/cursus? *

Heeft iemand u deze cursus/activiteit geadviseerd, of is het uw eigen keuze om deel te nemen? *

Eigen keuze   Het is mij geadviseerd

Zijn er nog extra aandachtspunten in uw begeleiding waar wij rekening mee moeten houden tijdens het verloop van de activiteit/cursus?
Zo ja, wat:

Eventuele opmerkingen en/of vragen: